Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 39/2017

2017-10-25

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki - powołanie Pana Igora Bokuna

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje, iż akcjonariusz Spółki – IIF SA z siedzibą w Krakowie -  w wykonaniu uprawnień osobistych, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h.  w zw. z art. 385 § 2 k.s.h. oraz §16 ust. 2 lit. a) w zw. z § 16 ust. 5 Statutu Spółki,  w dniu 25 października 2017 r. powołał do Rady Nadzorczej Ailleron SA Pana Igora Bokuna.

Powołanie Pana Igora Bokuna do Rady Nadzorczej Spółki ma na celu wzmocnienie kompetencyjne jej składu. Bogate doświadczenie zawodowe,  doskonała znajomość branży IT oraz sukcesy w zakresie wprowadzania na rynek przełomowych produktów, stanowią kluczowe kompetencje dla realizacji strategii rozwojowej Spółki.

Pan Igor Bokun wejdzie do Rady Nadzorczej Ailleron SA w miejsce Pana Jarosława Czarnika, prezesa meble.pl SA, który w dniu 24 października 2017 r. złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej z powodów osobistych. Spółka bardzo dziękuje Panu Jarosławowi Czarnikowi za zaangażowanie i obecność w Radzie.

Tym samym Rada Nadzorcza  Ailleron SA od dnia 25 października 2017 r. przedstawia się następująco:

- Bartłomiej Stoiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- Jan Styczeń - Członek Rady Nadzorczej,

- Dariusz Korzycki - Członek Rady Nadzorczej,

- Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej,

- Igor Bokun - Członek Rady Nadzorczej.

Igor Bokun jest prywatnym przedsiębiorcą z kilkunastoletnim stażem w branży IT i telekomunikacyjnej. Założyciel Wind Telecom a następnie Wind Mobile, odpowiedzialny za rozwinięcie biznesu Wind Mobile od fazy dwuosobowej spółki do pozycji lidera rozwiązań mobilnych w Polsce realizującego projekty zagraniczne. Odpowiadał za wprowadzenie na rynek wielu innowacyjnych produktów oraz usług dla operatorów telekomunikacyjnych. W roku 2002 zespół kierowany przez Igora Bokuna opracował platformę usług dodanych Falcon wraz z flagową aplikacją Ringback Tones (halodzwonek). Do sierpnia 2014 r. pełnił funkcję  Prezesa Zarządu Wind Mobile (obecnie Ailleron) i następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej  do marca 2015 r.  Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eko Export SA. Igor Bokun  ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki, na kierunku Informatyka. W latach  1997 – 1999  był asystentem  naukowym w Katedrze Informatyki AGH w Krakowie. W latach 1998-1999  współpracował z AT&T Laboratories Cambridge, UK w zakresie nowoczesnych technologii mobilnych.

Igor Bokun nie prowadzi działalności  konkurencyjnej wobec  Grupy Ailleron SA,  nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.