Strona Ailleron.pl wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 38/2017 - informacja poufna

2017-10-25

Zawarcie umowy na wdrożenie LiveBank w czołowym banku na Sri Lance

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki podpisana umowa z firmą Transaction Systems LLC na wdrożenie LiveBank  w jednym z czołowych banków z siedzibą na Sri Lance („Bank”). Zarząd Banku nie wyraził zgody na upublicznienie jego nazwy.

LiveBank został wybrany przez Bank do wdrożenia samoobsługowych terminali o nazwie SimpleRTS (RemoteTeller System), które pozwalają m. in. na kontakt wideo z doradcą, przesyłanie dokumentów, a także wpłatę i wypłatę gotówki. Projekt realizowany jest wspólnie z firmą Transaction Systems, która w ramach projektu dostarczy urządzenia – samoobsługowe kioski oraz oprogramowanie dla nich. Ailleron dostarczy oprogramowanie LiveBank  dedykowane dla samoobsługowych kiosków. Pierwszy etap projektu będzie zrealizowany w pierwszym kwartale 2018 r.

Równolegle z podpisaniem umowy na wdrożenie LiveBank Ailleron podpisał umowę o współpracy z firmą Transactions Systems. W ramach umowy firmy wspólnie będą oferować rozwiązanie oparte o samoobsługowe kioski w regionie Europy, Afryki, Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw.

Dynamiczny rozwój sprzedaży LiveBank oraz pozyskanie klienta z kolejnego kraju potwierdza słuszność kierunków rozwoju platformy oraz utwierdza Ailleron w roli lidera rynku. Kontrakt stanowi ważną referencję w sprzedaży LiveBank w regionie Azji, gdzie efektywną obsługę rosnącej liczby zamówień zapewnia Ailleron Asia PTE LTD – spółka zależna uruchomiona w czerwcu 2017 w Singapurze (raport ESPI nr 27/2016).

Wartość umowy nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, wg ostatniego opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017 r. Warunki niniejszej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Pozyskany do obsługi Bank to jeden z najbardziej innowacyjnych banków Sri Lanki. Bank oferuje pełen zakres usług bankowych – bankowość inwestycyjną, korporacyjną i dla rynku masowego. Mieści się on w czołowej piątce największych banków na Sri Lance i jest nagradzany od wielu lat z rzędu za najwyższą jakość swoich usług oraz rekordową innowacyjność.

Firma Transaction Systems LLC jest jednym z największych, najbardziej doświadczonych dostawców rozwiązań do obsługi płatności za pomocą terminali PoS w Europie. Firma prowadzi działalność w ponad 25 krajach. Transaction Systems obsługuje rynki Europy, Afryki, Rosji i WNP, z ponad 300 klientami i partnerami w tych regionach geograficznych. Firma Transaction Systems została założona w 2002 roku i jest częścią holdingu ITG (INLINE Technologies Group), zajmującego trzecią pozycję wśród dostawców rozwiązań informatycznych dla banków na rynku rosyjskim według rankingu CNews Analitycs 2014.

LiveBank to innowacyjne i unikalne rozwiązanie Ailleron, które pomaga milionom klientów banków wypełnić lukę między samoobsługową bankowością internetową/mobilną a fizycznymi oddziałami. LiveBank pozwala bankom aktywnie angażować klientów w dialog z bankiem,  umożliwiając prezentację dynamicznie zmieniających się ofert, sprzedaż produktów bankowych z wykorzystaniem kanału wideo, audio, chat, co-browsingu i współdzielenia dokumentów. LiveBank uzupełnia istniejące kanały elektroniczne i umożliwia bankom współpracę ze swoimi klientami na dowolnym urządzeniu i w dogodnym dla nich momencie.

W opinii Zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.


Podstawa prawna: artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).


Osoby reprezentujące Spółkę:
Rafał Styczeń - Prezes Zarządu
Piotr Skrabski- Członek Zarządu

Data i godzina przekazania informacji do publicznej wiadomości:
2017-10-25  17:26