Strona Ailleron.pl wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 37/2017 - informacja poufna

2017-10-10

Zawarcie umowy z DNB Bank Polska SA na wdrożenie bankowości internetowej dla klienta korporacyjnego

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała umowę z DNB Bank Polska S.A. („Bank”, „DNB”), której przedmiotem jest zaprojektowanie i wdrożenie nowej platformy bankowości elektronicznej dla klientów korporacyjnych.

Nowy system bankowości internetowej docelowo zapewni obsługę pełnego wachlarza produktów i usług świadczonych przez Bank dla swoich klientów. Interfejs użytkownika zostanie zaprojektowany  w oparciu o najlepsze praktyki projektowania UX/UI, adresując złożoność i specyfikę obsługi klienta firmowego.

Klienci firmowi DNB poza możliwością dostępu do Banku poprzez nowoczesne rozwiązanie bankowości internetowej zgodnej z RWD (Responsive Web Design), będą posiadali możliwość bezpośredniego połączenia własnych systemów ERP z systemem Banku. System w chwili wdrożenia będzie w pełni zgodny z nowymi regulacjami PSDII, zarówno w obszarze wymagań bezpieczeństwa w procesie uwierzytelniania i autoryzacji transakcji, jak  również w kontekście udostępnienia dedykowanych interfejsów integracyjnych dla zewnętrznych podmiotów.

Umowa będzie realizowana etapowo, a zakończenie projektu planowane jest na koniec 2018 roku.

Wartość umowy nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, a jej warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

DNB Bank Polska S.A. należy do  Grupy DNB – największej norweskiej grupy finansowej, legitymującej się wysokimi długoterminowymi ratingami (A+ wg Standard & Poor’s oraz Aa2 wg Moody’s).Grupa prowadzi swoją działalność w 19 krajach. DNB posiada oddziały w najważniejszych centrach finansowych świata m.in. w Londynie, Nowym Jorku czy Singapurze, a jego akcje notowane są na giełdzie w Oslo. DNB Bank Polska S.A. to specjalistyczny bank korporacyjny obsługujący duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny. Bank skupia się na obsłudze i finansowaniu firm z wybranych sektorów, w tym szczególnie sektora energetycznego, TMT (Telekomunikacja, Media, Technologia), motoryzacyjnego oraz sektora publicznego.

W opinii Zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.


Podstawa prawna: artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).


Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Styczeń - Prezes Zarządu

Łukasz Juśkiewicz - Członek Zarządu


Data i godzina przekazania informacji do publicznej wiadomości:

2017-10-10  17:05