Strona Ailleron.pl wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 36/2017

2017-09-05

Powołanie Komitetu Audytu

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj.  5 września 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z ezm., dalej: "Ustawa"), powołała Komitet Audytu, w skład którego zostały powołane osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki, to jest:

- Pan Dariusz Korzycki - Przewodniczący Komitetu Audytu,

- Pan Artur Olender - Członek Komitetu Audytu,

- Pan Bartłomiej Stoiński - Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 Ustawy. Informacje o powołanych członkach Komitetu Audytu znajdują się na stronie internetowej Spółki http://ailleron.com/pl/investors/o-spolce/zarzad/.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.