Strona Ailleron.pl wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 35/2017 - informacja poufna

2017-08-22

Przedłużenie umowy z Orange Polska SA na dostarczanie usługi Halo Granie na kolejne 5 lat

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 sierpnia 2017 r. Spółka podpisała z Orange Polska SA („Orange”) aneks do umowy, dzięki któremu Spółka będzie zarządzać i utrzymywać usługę Halo Granie (Ringback Tones) do końca 2022 roku.

Usługa Halo Granie umożliwia zastąpienie tradycyjnego sygnału oczekiwania na połączenie telefoniczne hitem muzycznym lub innym nagraniem wybranym przez abonenta.

Pierwotny kontrakt na wdrożenie systemu mobilnej rozrywki Ringback Tones został podpisany przez Spółkę z  Orange Polska w kwietniu 2009 r. Początkowo Ailleron dostarczał usługę Halo Granie w modelu Standard. W ciągu 10 miesięcy od startu projektu operator zanotował wzrost bazy abonentów usługi o 700%. W 2011 roku dostarczono kolejny model sprzedaży usługi – Halo Granie Bez Limitu, co wpłynęło na ponowny dynamiczny wzrost bazy użytkowników. Dalsza współpraca z Orange Polska, na podstawie podpisanego aneksu, będzie kontynuowana do 31.12.2022 r. w modelu podziału przychodów (revenue share). Zakres umowy obejmuje zarówno dostawę przez Ailleron SA autorskiej Platformy Ringback Tones, jak i zarządzanie produktem Halo Granie w imieniu Orange Polska.

Przedłużenie kontraktu na obsługę platformy Ringback Tones w Orange umacnia pozycję Spółki jako zaufanego i skutecznego dostawcy usług telekomunikacyjnych oraz potwierdza efektywność działań zespołu VAS – działu odpowiedzialnego za outsourcing zarządzania usługami mobilnymi.

Grupa Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Dostarcza komórkowe i stacjonarne usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu oraz usługi telekomunikacyjne o wartości dodanej. Współpraca Spółki z Orange Polska obejmuje obsługę technologiczną i marketingowo-zarządczą usługi Halo Granie, jak i wdrożenie systemów teleinformatycznych, takich jak węzeł MRF (Media Resource Function) sieci IMS oraz poczty głosowej nowej generacji VoiceMail.

Wartość kontraktu według danych szacunkowych przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, według ostatniego opublikowanego Sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2017 r.

W opinii Zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.


Podstawa prawna: artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).


Osoby reprezentujące Spółkę:

Tomasz Kiser - Wiceprezes Zarządu

Radosław Stachowiak – Wiceprezes Zarządu

Data i godzina przekazania informacji do publicznej wiadomości:

2017-08-22  13:20