Strona Ailleron.pl wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 34/2017

2017-08-01

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2017 roku

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji  Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku  z 30 września 2017 r. na  29 września 2017 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku, przekazane przez Spółkę w raporcie ESPI nr 2/2017 w dniu 13 stycznia 2017 r. pozostają bez zmian.


Podstawa prawna szczegółowa: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).