Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 2/2018

2018-02-05

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Radosława Stachowiaka z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, złożona ze skutkiem na dzień  5 lutego 2018 r., która została przez Spółkę przyjęta.

W związku z powyższym, od dnia 5 lutego 2018 roku Zarząd Ailleron SA będzie działał w następującym składzie:

Rafał Styczeń - Prezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kiser - Wiceprezes Zarządu

Piotr Skrabski  -  Członek Zarządu

Łukasz Juśkiewicz - Członek Zarządu


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.