Strona Ailleron.pl wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 14/2017 - informacja poufna

2017-03-30

Informacja o zakończeniu procedury ABB

Zarząd Ailleron  SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu  ESPI nr 11/2017 z dnia 27 marca 2017r., informuje, że w dniu 30 marca 2017 otrzymał od Funduszu IIF SA z siedzibą w Krakowie oraz Funduszu IIF Ventures BV z siedzibą w Amsterdamie („Akcjonariusze”), informację o zakończeniu procedury ABB.

W wyniku transakcji przeprowadzonych w dniu 28 marca 2017 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities SA:

  • Fundusz IIF SA z siedzibą w Krakowie dokonał zbycia 301 828 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do 1,85% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po cenie jednostkowej 12,20 zł;
  • Fundusz IIF Ventures BV z siedzibą w Amsterdamie dokonał zbycia 898 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do 5,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po cenie jednostkowej 12,20 zł.

Według informacji uzyskanych od Akcjonariuszy, w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu wzięło udział ponad 30 funduszy inwestycyjnych. Popyt na akcje Spółki znacząco przewyższał podaż, a w konsekwencji dokonano redukcji zapisów i sfinalizowano wszystkie transakcje w ciągu jednego dnia sesyjnego. Akcje nabyło kilka renomowanych funduszy inwestycyjnych.

Zgodnie z raportem  ESPI nr 11/2017 z dnia 27 marca 2017:

  • Akcjonariusze zobowiązali się do niedokonywania innych transakcji sprzedaży akcji Spółki przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy, tj. do dnia 28 marca 2018 roku, za wyjątkiem transakcji w grupie kapitałowej Funduszu IIF SA;
  • Fundusz IIF SA zadeklarował utrzymanie długoterminowej kontroli nad Spółką, gwarantującej realizowanie obecnej strategii rozwojowej Spółki, w tym w szczególności rozwoju produktów fintech i ekspansji zagranicznej;
  • Akcjonariusze informują, że planowana transakcja była wpisana w standardową działalność funduszy typu venture capital, a środki z transakcji zostaną przeznaczone m.in. na wykup obligacji serii D Funduszu IIF SA zapadających w roku 2017 oraz spłatę innych zobowiązań Akcjonariuszy.


Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)


Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Styczeń - Prezes Zarządu

Łukasz Juśkiewicz - Członek Zarządu


Data i godzina przekazania informacji do publicznej wiadomości:

2017-03-30  18:12