Strona Ailleron.pl wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 13/2017

2017-03-30

Zawiadomienia od IIF Ventures BV i Pana Rafała Stycznia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd  Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, iż w dniu 30 marca  2017 r. wpłynęły do Spółki zawiadomienia:

1.  od IIF Ventures BV z siedzibą w Amsterdamie, przekazane na podstawie art. 69. ust.1 pkt 2 w związku z art. 69 ust. 4  Ustawy,  informujące o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce z 6,29% na 0,79% i tym samym obniżeniu przez IIF Ventures BV  progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

2.  od Pana Rafała Stycznia, przekazane na podstawie art. 69. ust.1 pkt 2  oraz art. 69. ust.2 pkt 2 w związku z art. 69a ust.1 pkt.3 oraz art. 69 ust. 4 Ustawy,  informujące o zmianie udziału Pana Rafała Stycznia, łącznie z podmiotami od niego zależnymi, w ogólnej liczbie głosów  w Spółce z 40,12% na 32,77% i tym samym obniżeniu progu 33% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przedmiotowe zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

§70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


Załączniki:

  • IIF VBV_zawiadomienie_zmiana udziału_obniżenie progu 5%Zapisz plik
  • Rafał Styczeń_zawiadomienie_zmiana udziału_obniżenie progu 33%Zapisz plik