Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 1/2018

2018-01-23

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

- Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 28 lutego 2018 r.;

- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 25 kwietnia 2018 r.;

- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 30 maja 2018 r.;

- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 28 września 2018 r.;

- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 29 listopada 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż:

- zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne i półroczny będą zawierały jednostkowe informacje finansowe Spółki;

- zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości Skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r.


Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz.133 z późn. zm.).