Strona Ailleron.pl wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 1/2017

2017-01-04

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ailleron SA na dzień 30 stycznia 2017 roku

Zarząd Ailleron SA siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 30 stycznia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ailleron SA, które odbędzie się pod adresem siedziby Spółki przy ulicy Prof. Michała Życzkowskiego 20 w Krakowie o godzinie 10:00.

Szczegółowy porządek obrad, projekty uchwał oraz dokumenty dotyczące niniejszego  NWZA znajdują się w załącznikach do raportu:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA na dzień 30 stycznia 2017 r.;

2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ailleron SA w dniu 30 stycznia 2017 r.;

3. Proponowane zmiany Statutu Ailleron SA;

4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;

5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa - osoba fizyczna;

6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa - osoba prawna;

7. Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania NWZA.


Spółka udostępni wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem http://ailleron.com/pl/investors/wza/


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Załączniki:


  • 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA na dzień 30 01 2017Zapisz plik
  • 2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ailleron SA w dniu 30 01 2017Zapisz plik
  • 3. Proponowane zmiany Statutu Ailleron SAZapisz plik
  • 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnikaZapisz plik
  • 5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa - osoba fizycznaZapisz plik
  • 6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa - osoba prawnaZapisz plik
  • 7. Informacja o liczbie akcji i głosów w Ailleron SA na dzień 04 01 2017Zapisz plik