Strona Ailleron.pl wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 11/2017 - informacja poufna

2017-03-27

Informacja od Akcjonariuszy o rozpoczęciu procedury ABB

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 27 marca 2017 r. otrzymał informację od akcjonariuszy -  Funduszu IIF SA z siedzibą w Krakowie i Funduszu IIF Ventures BV z siedzibą w Amsterdamie („Akcjonariusze”) - o rozpoczęciu przez Akcjonariuszy procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu („Procedura ABB”), której celem jest sprzedaż przez Akcjonariuszy w sumie do 1 200 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do 7,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Firmą inwestycyjną wybraną przez Akcjonariuszy prowadzącą Procedurę ABB jest Dom Maklerski Noble Securities SA.

W przekazanej informacji Akcjonariusze wskazali uzasadnienie i warunki planowanej transakcji:

  • Akcjonariusze zobowiązują się do niedokonywania innych transakcji sprzedaży akcji Spółki powyżej ww. pakietu przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy, tj. do dnia 28 marca 2018 roku, za wyjątkiem transakcji w grupie kapitałowej Funduszu IIF SA;
  • Fundusz IIF SA deklaruje utrzymanie długoterminowej kontroli nad Spółką, gwarantującej realizowanie obecnej strategii rozwojowej Spółki, w tym w szczególności rozwoju produktów Fintech i ekspansji zagranicznej;
  • Akcjonariusze informują, że planowana transakcja jest wpisana w standardową działalność funduszy typu venture capital, a środki z transakcji zostaną przeznaczone m.in. na wykup obligacji serii D Funduszu IIF SA zapadających w roku 2017 oraz spłatę innych zobowiązań Akcjonariuszy.

Zgodnie z przekazaną przez Akcjonariuszy informacją, proces sprzedaży akcji zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu. Procedura ABB rozpocznie się niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu. Każdy z Akcjonariuszy z osobna w odniesieniu do posiadanych akcji Spółki zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Procedury ABB, w tym odwołania lub zakończenia Procedury ABB, zmiany terminu realizacji Procedury ABB lub liczby oferowanych akcji Spółki.


Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)


Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Styczeń - Prezes Zarządu

Łukasz Juśkiewicz - Członek Zarządu


Data i godzina przekazania informacji do publicznej wiadomości:

2017-03-27  18:24