Strona Ailleron.pl wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 10/2017

2017-03-10

Zawiadomienie od Pana Janusza Homa i HH Investment Sp. z o.o. o obniżeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd  Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, iż w dniu 10 marca  2017 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Janusza Homa i spółki od niego zależnej - H&H Investment Sp. z o.o.,  przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 Ustawy,  informujące o obniżeniu przez Pana Janusza Homa, łącznie ze spółką od niego zależną  - H&H Investment Sp. z o.o., progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:
§70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz.1539)


Załącznik: