Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 24.09.2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA
24 września 2021 roku,  godz. 10:00
siedziba Spółki w Krakowie, przy Al. Jana Pawła II 43b (Budynek Podium), piętro 10.

Nagranie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA

Dokumentacja:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA na 24.09.2021_uzupełnione

Zapisz plik

2.Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA_24.09.2021_aktualizacja 23.09.2021

Zapisz plik

3. Treść zamierzonych zmian w Statucie Ailleron SA

Zapisz plik

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_aktualizacja_23.09.2021

Zapisz plik

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa - osoba fizyczna_DOC

Zapisz plik

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa - osoba prawna_DOC

Zapisz plik

Informacja o liczbie akcji i głosów w Ailleron SA na dzień 23.08.2021

Zapisz plik

IIF SA_żądanie uzupełnienia porządku obrad_NWZ Ailleron SA_31.08.2021

Zapisz plik

IIF SA_pismo_zgłoszenie projektów uchwał_NWZ Ailleron SA_23.09.2021

Zapisz plik

IIF SA_zgłoszone projekty uchwał_NWZ Ailleron SA_23.09.2021

Zapisz plik

Treść uchwał podjętych przez NWZ Ailleron SA w dniu 24.09.2021

Zapisz plik

Wykaz Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na NWZ Ailleron SA w dniu 24.09.2021

Zapisz plik