Aktualności

DM Noble Securities SA – Raport analityczny – 3Q2022

Kontynuacja wysokiej dynamiki r/r, poprawa w FinTech-u

Ailleron ( TP 17,5 zł)

Wg Raportu DM Noble Securities:

  • Spółka kontynuuje imponujące dynamiki wzrostu wyników rok do roku na poziomie skonsolidowanym raportując rekordowy kwartał pod względem sprzedaży i rentowności.
    Przychody w 3Q22 wyniosły 111,7 mln zł, co oznacza wzrost o 86% r/r vs 98,6 mln zł zakładane przez nas.
  • W przychodach ogółem coraz większą rolę odgrywa TECHNOLOGY SERVICES z udziałem ponad 84 %. Jest to efekt przyjętej strategii akwizycyjnej i konsolidacji wyników przejętych podmiotów.
  • EBITDA wzrosła o 139% r/r, zysk operacyjny +138% r/r. Zysk netto wyniósł 12,3 mln zł vs 4,0 mln zł przed rokiem oraz 4,5 mln zł naszej prognozy. Zwraca uwagę istotna poprawa r/r marży brutto o 3,8 p.p. do 33,0% oraz marży EBITDA o 3,7 p.p. do 16,8%.
  • Pozytywnie oceniamy wyniki skonsolidowane i przypadające podmiotowi dominującemu, ze względu na 451% dynamikę zysku j.d. Tym razem wynik przypadający dla GK Ailleron jest bardziej satysfakcjonujący.
  • Pozytywnie również oceniamy rozpoczęty management buy-out dotyczący segmentu HotelTech (iLumio) i plany dotyczące FinTechu, zakładając że Technology Services pozostanie na obecnej ścieżce wzrostu.

Pełny Raport TUTAJ