Aktualności

DM Noble Securities SA – Raport analityczny_2Q2022

Wg Raportu Noble Securities:

” Ailleron (TP 19,1 zł)

Wyniki 2Q22: kontynuacja wysokiej dynamiki r/r

Spółka odnotowuje imponujące dynamiki rok do roku wzrostu wyników na poziomie skonsolidowanym. Przychody wyniosły 101,7 mln zł, co oznacza wzrost o 120% r/r vs 61,4 mln zł zakładane przez nas. EBITDA wzrosła o 41% r/r, zysk operacyjny +58% r/r. Zysk netto wyniósł 8,5 mln zł vs 2,3 mln zł przed rokiem oraz 4,3 mln zł naszej prognozy. Pozytywnie oceniamy wyniki skonsolidowane i przypadające podmiotowi dominującemu, ze względu na 58% dynamikę zysku j.d. natomiast w dalszym ciągu wynik przypadający dla GK Ailleron jest nieco niesatysfakcjonujący. Dlatego też pozytywnie odbieramy zapowiedziany przez Prezesa podczas konferencji wynikowej Management buy-out dotyczący segmentu HotelTech (iLumio) i plany dotyczące FinTechu. Przedstawiciele spółki pozytywnie oceniają potencjał rynku i nie widzą ryzyka spadku przychodów w najbliższej przyszłości(…)”

 

Pełna treść raportu: TUTAJ