Zarządzanie płynnością. Jakich narzędzi potrzebuje Twoja firma?

Niedostateczna płynność finansowa stała się jednym z najbardziej palących problemów 2020 roku. Rosnąca liczba firm doświadczyła nagłego spadku zysków ze względu na ograniczenie działalności przez pandemię. Informacje o transakcjach, fakturach i płatnościach są niezbędne dla ich przetrwania. Innowacyjne narzędzia do zarządzania płynnością mogą dać im wszystko, czego potrzebują by sprostać wyzwaniom napędzanym przez rozchwianą ekonomię na całym świecie.

Zarządzanie płynnością: jak to działa?

Definicja płynności zakłada, że jest to zdolność podmiotu do wywiązywania się w terminie z najbardziej wymagalnych zobowiązań. Łatwo zatem stwierdzić, że zarządzanie płynnością jest w zasadzie analizowaniem wszystkich płynnych aktywów, krótkoterminowych wydatków, źródeł zysków i kosztów operacyjnych. Analiza ta jest przeprowadzana w celu ustalenia ryzyka płynności, czyli szansy firmy na stracenie dostępu do gotówki niezbędnej do ponoszenia bieżących kosztów.

Zarządzanie płynnością stawało się coraz ważniejsze w czasach COVID-19. W 2020 roku większość biznesów musiała ograniczyć swoją działalność lub całkowicie zamknąć swoje drzwi dla klientów. W takich okolicznościach duża liczba przedsiębiorstw miała problemy z przetrwaniem z tak ograniczonym budżetem. Firmy te potrzebowały zatem narzędzi i środków, które mogłyby im pomóc z wyzwaniami powodowanymi przez pandemię, przy zachowaniu płynności finansowej. Na szczęście technologia okazała się w tej kwestii niezwykle przydatna.

Rośnie znaczenie narzędzi do zarządzania płynnością

Rosnąca popularność narzędzi do zarządzania płynnością skutkowała w ogromnym zapotrzebowaniu na szczegółowe informacje finansowe zebrane w wyspecjalizowanych platformach. Narzędzia te szturmem zdobyły cały rynek. Dostarczyły one klientom różnorodne moduły i opcje, pozwalając im na efektywne zarządzanie biznesem i pomagając im analizować wszystkie finansowe czynniki w ich środowisku.

Niedługo później wpływ narzędzi do zarządzania płynnością został zauważony przez ekspertów z dziedziny usług bankowych. Aite Group uznała te rozwiązania za jedne z 10 najważniejszych trendów w bankowości hurtowej i płatnościach na 2021 roku. Zostały one określone mianem technologii zdolnych do dostarczenia bankom i ich klientom nowych sposobów komunikacji i realizowania transakcji niezależnie od okoliczności. Ta opinia została także potwierdzona przez firmę Celenta. Ta określiła rok 2021 rokiem płatności – szczególnie tych napędzanych przez dynamicznie zmieniającą się bankowość korporacyjną.

Wszystkie narzędzia do zarządzania płynnością w jednym

Narzędzia do zarządzania płynnością błyskawicznie rozprzestrzeniają się po całym świecie. Są one niezbędne zarówno dla banków, jak i dla ich klientów, gdyż pomagają one obu tym stronom w porozumiewaniu się gdziekolwiek i kiedykolwiek jest taka potrzeba. Implementacja tych technologii może zadecydować o losie całego sektora bankowości korporacyjnej.

Efektywne i całościowe zarządzanie płynnością jest możliwe – i może ono zostać w prosty sposób wprowadzone do Twojej instytucji finansowej. Nasza platforma Corporate & Business Banking zawiera bowiem ogrom opcji dla zarządzania jakością, takich jak:

  • Cash Management – zautomatyzowane płatności z bezpośrednim dostępem do szczegółów finansów.
  • Virtual Accounts – moduł pozwalający firmie na przeglądanie orz zarządzanie wszystkimi aktywami i zobowiązaniami dla kontraktorów.
  • Cash Pooling – maksymalizacja zysków przez zarządzanie kontem. To rozwiązanie zawiera:
    • Zero-balancing – rzeczywiste przeniesienie funduszy między kontami
    • Notional Cash Pooling – agregacja stanów kont i wyliczanie odsetek w oparciu o całościowy bilans.
  • Smartwatch and Mobile Banking – natychmiastowy dostęp do konta na życzenie przez urządzenia mobilne.
  • Bankowość host-to-host zgodna z ISO20022.

Taka platforma jest kompleksowym rozwiązaniem dostarczającym wszystkim klientom korporacyjnym narzędzi zarządzania płynnością potrzebnych do zmierzenia się ze skutkami pandemii.

Co więcej, narzędzia do zarządzania płynnością mogą być również implementowane osobno, w zależności od systemów bankowych oraz indywidualnych preferencji organizacji. Mogą one zatem nie tylko poprawić wyniki instytucji, ale także pozwolić jej na rozszerzenie jej oferty na niespotykaną wcześniej skalę.

Wybierz narzędzia do zarządzania płynnością zawarte w platformie Corporate & Business Banking i odkryj ogrom nowych możliwości dla Twojego biznesu!