Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący EBI nr 12/2015

2015-03-04

Wind Mobile w SSE Kraków

Zarząd Wind Mobile S.A. („Spółka") z siedzibą w Krakowie, podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Krakowski Park Technologiczny. Rozpoczęcie działalności planowane jest na maj 2015 roku.

Rozwój działalności na terenie SSE będzie spójny z planami strategicznymi Grupy i zostanie skoncentrowany na rozbudowie oferty produktowej w obszarze telekomunikacyjnym, finansowym i hospitality.

Działalność na terenie Strefy wiązać się będzie dla Spółki z wymiernymi korzyściami ekonomicznymi w postaci zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Biorąc pod uwagę skalę i zakres przedmiotowy przedsięwzięcia, które będzie realizowane na terenie SSE, Spółka przewiduje obniżenie obciążeń podatkowych w latach 2015-2019 na łącznym poziomie 3,9 mln PLN.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

www.windmobile.pl/inwestorzy

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Styczeń - Prezes Zarządu

Tomasz Kiser - Wiceprezes Zarządu