Strona Ailleron.pl wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Liczba w kapitale zakładowym Liczba w głosach na WZA
IIF SA(z podmiotami powiązanymi) 4 120 481 6 554 301 33.35% 40.12%
IIF SA 2 840 672 5 274 492 22.99% 32.28%
IIF Ventures BV 1 027 591 1 027 591 8.32% 6.29%
Rafał Styczeń (Prezes Zarządu Ailleron SA) 86 524 86 524 0.70% 0.53%
RMS Ventures LLC 165 694 165 694 1.34% 1.01%
MIDDLEFIELD VENTURES INC. (Intel Capital) 2 238 927 3 786 937 18.12% 23.18%
Dariusz Orłowski (z podmiotami powiązanymi) 972 064 972 064 7.87% 5.95%
DIO Finanse Sp. z o.o. 841 000 841 000 6.81% 5.15%
Pozostałe podmioty powiązane 131 064 131 064 1.06% 0.80%
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 833 385 833 385 6.75% 5.10%
Grzegorz Młynarczyk (Wiceprezes Zarządu Ailleron SA) 700 687 700 687 5.67% 4.29%
Pozostali akcjonariusze 3 489 960 3 489 960 28.25% 21.36%
Razem 12 355 504 16 337 334 100% 100%